???§??: ????: ?é?¤??:    ×??á | ?ü???????
||

南方彩票

2013-09-22    ????:putclub    ?? ??     

 

?????ù????????·???????

???ù?????????????? ????????
 

?????ù?????????????????·?ò???????ù??????????????2013??????????????ר???¤?????????ó???????ù???÷?????????????????????????ó?§×??????í??·????á???¨??±???????????????×ù?÷??????·?????????


 
??×ù?÷???????ù????????????·???????

??×ù??±???????

??×ù??????YY???? 1382
 

±?????×ù?÷????????

A ???ù????????????????±???±???????°???

±?????·?

1.????????

2.????????

3.????·???±????ó?????????° ??????????1.???????? 2.?????í??

·???±??????ó

B ·??????ó?÷?????????¨???÷????±?????????

1.·??? (pronunciation) ·????°?ì???? ???? ????

2.???? (spelling)

3.???? (meaning)±??°????????

4.???? ?¨part of speech???????????????? ??????????????±???

5.?????????? ±ê×? ?¨being standard??

  eg.environment(?????·?? ?????·??) atmosphere?¨?ó?? ??·? ?í???·???? surroundings?¨?????????????÷??×????? circumstance?¨?·?? ×??? ?é????

6.???¨??·¨ ?¨fixed usage??

7.±??? ?¨transformation?? ???????¨past form?????°????·????¨past participle??


??·¨

1.Accuracy ×??·

2.Range ?¨·??§???à?ù??

×???±??¤???·???ù?????? ±????à?ù??

?ó??

1.?¨??

2.?á?? ?¨structure??


??????·?????????×÷  ????????????????


C. ·??????ù??·???????????×?????????

??×ù?????÷YY??9377381,??×ù?????÷QQ??252842334?????ó??????
 

±?????×ùPPT?ê???? #/space.php?uid=3128003&do=blog&id=371138

????????YY1382????????www.weibo.com/yy164 ?÷????×ù???????????¤????

?ü?à??????×ùPPT #/space.php?uid=3128003&do=blog&view=me

?????????ó????

?ú????????×ù????http://www.mma4less.com/html/AandV/puteYYmingshidaketang/jiangzuoluyin/index.html??????
(12)
80%
??????
(3)
20%
???ú?????? ???ú??????
[????±à????xiaodu]
------·?????----------------------------
·?±í???? ?é???ù??????
??×???×?????????????·¨????????·??????é??±?????·???????????
????:
±í?é:
???§??: ????: ?é?¤??:
  • ????????
  • ×???????
  • ??×ù????
???????????ú????
?????ú?????÷????m.putclub.com???????????ú?????§?°
?é???ü?à???ú?§?°APP>>