???§??: ????: ?é?¤??:    ×??á | ?ü???????
||

709彩票

2013-09-22    ????:putclub    ?? ??     

 

???ù????????????????
?????????? ????????+±???
 

?????ù???????????????????????????????ù??????????2013??????????????ר???¤???????ó???????????????ù?????????????ó?§×??????í??·??????à±??????????????????????????????????????????????????°·?·¨?????????ù??????????????????

 
??×ù?÷???????ù????????????????????

??×ù??±?????????
 

±?????×ù?÷????????

??????·??????±??±?????

 ??·¨??×?????????????·???

????Vocabulary  ??×?sentence  ????paragraph  ???? article

????·???listening reading   ????·??? speaking writing

???????????????ü??±?????·???????

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]--> Understanding ???? 2.  Pronunciation·???

3.  Spelling    ????     4.  Use ????

·????ù??°?·?±???

??????°?·???35

??????°?·???35

·?????°?·???15

??×÷??°?·???15

??????????°?·???35


??????????±?????????

<!--[if !supportLists]-->1??          <!--[endif]-->?????????÷?????ì????????×é????????

<!--[if !supportLists]-->2??          <!--[endif]-->±???

<!--[if !supportLists]-->3??          <!--[endif]-->????

<!--[if !supportLists]-->4??          <!--[endif]-->????

<!--[if !supportLists]-->5??          <!--[endif]-->??·¨???ò??????

?×?í??????????

???·????      ??±ê      ????    ?×?í??·¨

accommodation
 [əˌkɔməˈdeiʃən]
 n.×?????????
 accomodation
 

·?????

?¤????
??????
??????

??????

a period of time ?????±??

ahead of time ?á?°

bad eyesight ??????

end of term ????

food and oil ????????

good eyesight ??????

head office ×???


????????????????

 
±?????×ùPPT?ê???? #/space.php?uid=3128003&do=blog&id=371287

?ü?à??????×ùPPT #/space.php?uid=3128003&do=blog&view=me

?ú????????×ù???? http://www.mma4less.com/html/AandV/puteYYmingshidaketang/jiangzuoluyin/index.html
 ??????
(13)
72.2%
??????
(5)
27.8%
???ú?????? ???ú??????
[????±à????xiaodu]
------·?????----------------------------
·?±í???? ?é???ù??????
??×???×?????????????·¨????????·??????é??±?????·???????????
????:
±í?é:
???§??: ????: ?é?¤??:
  • ????????
  • ×???????
  • ??×ù????
???????????ú????
?????ú?????÷????m.putclub.com???????????ú?????§?°
?é???ü?à???ú?§?°APP>>