???§??: ????: ?é?¤??:    ×??á | ?ü???????
||

姚记彩票

2013-09-24    ????:putclub    ?? ??     


???ù??????????×÷????
???????? ????????+±???
 

???ù?????????????????ó?????????ó???ú?ü????×?±????ù???????????????????ù???????????????????ù????????????ר???¤???????????????????????ó????×÷????????×÷?????°×÷???é??×?????????????×÷????????·?????ר????×ù?ú???¨?????í??????


??×ù?÷???????ù??????????????×÷????

??×ù??±???????
 

±?????×ù?÷????????

???????ù????????????????????×÷????-????????????

 

????????·???-??????±???°??????ù
2011?ê6???ó?§????????????

Directions: For this part, you are allowed 30 minutes to write a short essay on the topic of Online Shopping. You should write at least 120 words following the outline given below:

1?????????????????????????±??

2???????????????à????????????????????

3???????¨?é

Online Shopping


2007?ê12???ù??????×÷??

1????????×????ú?·????????????·?????????????
2????×????ú?·???????????¤×÷???§?°???ú???ú?ú???°?ì

 
±?????×ùPPT?ê???? #/space.php?uid=3128003&do=blog&id=371388

?ü?à??????×ùPPT #/space.php?uid=3128003&do=blog&view=me

?ú????????×ù???? http://www.mma4less.com/html/AandV/puteYYmingshidaketang/jiangzuoluyin/index.html
 ??????
(12)
85.7%
??????
(2)
14.3%
???ú?????? ???ú??????
[????±à????xiaodu]
------·?????----------------------------
·?±í???? ?é???ù??????
??×???×?????????????·¨????????·??????é??±?????·???????????
????:
±í?é:
???§??: ????: ?é?¤??:
  • ????????
  • ×???????
  • ??×ù????
???????????ú????
?????ú?????÷????m.putclub.com???????????ú?????§?°
?é???ü?à???ú?§?°APP>>